Danmarks Tivoli Forening
Foreningens historie  

  

  

 
Foreningens formål:
  • at fremme tivoliejernes og teltholdernes interesser.
  • at varetage tivoliejernes og teltholdernes interesser overfor de offentlige myndigheder.
  • at fremme samarbejdet og skabe gode kollegiale forhold tivoliejerne og teltholderne imellem samt til disses samarbejdspartnere.

Foreningens historie (kort):
Danmarks Tivoli Forening blev stiftet som "Foreningen for Danske Markedsrejsende" i 1920 af folk, der rejste til markeder med forevisninger, honningkager mm.

Da de store karrusel- og gyngeejere, og snart også cirkusdirektørerne, kom til i midten af 1930'erne skiftede foreningen navn til "Danmarks Teltholderforening"

I 1985 skiftede foreningen navn til Danmarks Tivoli Forening efter en generel vurdering af kendskabet til begrebet "teltholder". De store tivoliejere var nu foreningens kerne suppleret med et større antal af teltholdere, som typisk har en eller to forretninger.

Blandt foreningens medlemmer findes også teltholdere på Dyrehavsbakken samt de fleste cirkus.

Foreningen har en række af støttemedlemmer primært blandt leverandører og venner af branchen.

Foreningen arbejder som brancheorganisation for den omrejsende del af branchen for tivolier og cirkus, og dermed for en væsentlig del af dansk forlystelsesliv.

Foreningen har et formaliseret samarbejde med "Sammenslutningen af By- & Markedsfester i Danmark" om problemstillinger af fælles interesse. Samarbejdet indebærer, at de mange arrangører af by- og markedsfester i Danmark hvert år kan sikre sig en ganske betragtelig indtjening til fordel for sociale og almennyttige formål.

Foreningen udgiver 4 gange om året et medlemsblad PARADEN. Bladet indeholder fagligt/aktuelt stof og billeder fra tivoliarrangementer, byfester og markeder landet rundt.
Der kan abonneres på bladet, som også efter aftale udsendes i en digital version.