Danmarks Tivoli Forening
Sekretariatet  
Henvendelse til DTF formand
Kjeld Christensen
Tlf. 5444 5503
Mobil 40 43 1713
Mobil 2030 1713
Mail: tivoli@tivoli-land.dk

Hjemmeside:
www.danmarks-tivoliforening.dk

Bankforbindelse: Nordea
2524 6280756626

Redaktionelt stof og
annoncemateriale sendes til
redaktør Mogens Simonsen
Vestergade 34
6100 Haderslev
Tlf. 4142 5490
(gerne via mail)
ms@msit.dk
 

 Jeg ønsker at blive kontaktet pr. telefon
 Jeg ønsker at blive kontaktet pr. mail
 Jeg ønsker at blive indmeldt i foreningen
Navn:

Evt. organisation:

Adresse:

Postnr:

By:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Bemærkninger: